Ontwikkelingen overheid en ICT

Periode 1985 tot 2018, 't is een periode van 33 jaar, maar wel één die bol stond van de technologische ontwikkelingen. Het gaat uiteraard veel te ver om op deze pagina ook maar een beetje in te zoomen op die tot dusver nimmer vertoonde explosie van techniek maar de afstand tussen wat toen als revolutionair werd beschouwd, zoals de IBM 5280 of de Commodore 64, en de tienduizendvoudige functionaliteit van de huidige simpelste smartphone is voor de minder technisch begaafden onder ons niet te bevatten.

Ik behoor tot die laatste groep en ik probeer niet eens te begrijpen hoe de techniek in elkaar zit. Overbodige energie en dat element kun je beter gebruiken om al die duizenden mogelijkheden functioneel te maken. Dat kost al genoeg hoofdbrekens en dat komt vooral vaak, te vaak, tot uitdrukking in allerlei krantenkoppen over bijvoorbeeld ICT en Overheid, een ongelukkig koppel dat veel te vaak misstappen maakt en als duo frequent door het ijs zakt. Veel te duur, niet het beloofde eindresultaat, de stekker eruit......het gaat jaarlijks, zo is berekend, om miljarden euro's aan maatschappelijk verkwist en verkwanseld kapitaal.

Maar er is hoop!

Nee, die hoop heet geen Libratus, zover reiken mijn ambities niet. Mijn invloed trouwens ook niet. Maar ik zie wel mogelijkheden om bij een aantal ontwikkelingen een vinger aan de pols te houden en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de informatievoorziening.

Buiten de activiteiten die op deze site staan vermeld wil ik in de context van hetgeen hierboven is gemeld met enige regelmaat publicaties laten verschijnen waarin wordt ingezoomd op bepaalde ontwikkelingen, op misrekeningen en onderschattingen binnen de wereld van ICT, op samenwerkingsverbanden die in mijn optiek kunnen worden verbeterd en andere zaken, ook ver buiten deze vakgebieden, misschien wel juist daar.

Nadere info hierover zal worden geplaatst op deze website of op http://www.roelsrules.com